среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balaski PVC na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego poza wyjątkowymi wypadkami.

Ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachetki z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane plotki plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy proponowane ploty z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий